Sociale huurhuizen op plek school Het Atelier in Diemen-Zuid

De gemeente Diemen wil een aantal sociale huurwoningen bouwen op de huidige locatie van basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid. Die school wordt op niet al te lange termijn vervangen door een nieuwe brede school in Holland Park. Daarnaast zijn er ook plannen om op het huidige parkeerterrein bij station Diemen Centrum sociale woningen te realiseren. Een derde locatie is het gebied tussen de bestaande wijk Griend en de Gooiseweg die dan mogelijk verlaagd zou worden. Al eerder werd bekend dat er ook sociale huurhuizen komen bij het eindpunt van lijn 19 in Plantage de Sniep en in de toekomstige wijk Holland Park Zuid. Behalve bij de Sniep lijken alle andere plannen echter niet op korte termijn te realiseren. B&W stellen in een nota aan de raad dat de zoeklocaties Buitenlust, Harmonielaan, Griend en het Atelier allemaal binnen de bebouwde kom van Diemen liggen. ‘’Daar bouwen heeft impact op de leefomgeving van omwonenden. Een eventuele bouw van woningen raakt hun belangen zoals groen, speelgelegenheid, verkeer, parkeren, honden uitlaten, uitzicht, etc. Inwoners zijn niet op voorhand tegen sociale woningbouw, maar kunnen dat wel zijn als die woningen in hun buurt worden gebouwd.’’ B&W willen die omwonenden en andere inwoners van Diemen daarom nauw betrekken bij de verdere invulling van ‘de urgente maatschappelijke opgave’ om sociale huurhuizen te bouwen.