hoogbouw nee

Nieuw plan voor Arent Krijtstraat 1 Diemen op komst

De nieuwe plannen voor een woningcomplex op de hoek van de Arent Krijtstraat en de Hartveldseweg in het centrum van Diemen naderen hun afronding. Begin januari heeft projectontwikkelaar AM het participatietraject met de omwonenden afgerond. Die inspraak was afgesproken nadat een eerder ontwerp voor een 12-verdiepingen hoog gebouw op deze plek na verzet van omwonenden door de gemeenteraad was verworpen. De projectontwikkelaar is nu bezig met het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een aanvraag omgevingsvergunning en het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Verwachting is dat deze worden ingediend voor de zomervakantie 2019. Dat is enkele maanden later dan aangegeven in een eind december 2018 aan de raad gestuurde planning. Als die documenten aan de eisen voldoen, dan zou het bestemmingsplan eind dit jaar opnieuw in de raad aan de orde kunnen komen. De actiegroep Hoogbouw Nee heeft eerder aangekondigd ook tegen het nieuwe ontwerp bezwaar in te zullen dienen.