Schooljeugd plant eerste bomen voor Tiny Forest Diemen

Kinderen van basisschool de Nieuwe Kring en kinderdagverblijf De Toversteen hebben samen met wethouder Jorrit Nuijens en leden van de IVN-werkgroep Diemen bomen geplant achter de Rode Kruislaan in een ‘Tiny Forest’. Dat is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van ongeveer een tennisbaan. Het bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het is een bos van de buurt waar zowel scholen als buurtbewoners bij betrokken zijn. De IVN werkgroep Diemen is mede-initiatiefnemer voor dit Tiny Forest. Wethouder Nuijens: “Ik vind het mooi om te zien hoe een idee van de IVN binnen korte tijd heeft geleid tot deze actie waarbij we vandaag met elkaar staan te scheppen om een extra stukje groen in Diemen aan te leggen. Het bosje is een fijne plek voor de mensen en de kinderen uit de buurt; het levert ook een bijdrage aan waterberging bij buien en verkoeling bij hittestress. Zaken waar we door de klimaatverandering meer mee te maken gaan kijken”.
(foto Tanja Lakeland – Holzhaus)