Buitenlust

VVD Diemen wil raadsdebat over bouwplan Buitenlust

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Diemen heeft gevraagd de plannen om woningen te bouwen op het speelveld van Buitenlust in de raad aan de orde te stellen. In reactie op dat verzoek zijn die bouwplannen nu op de agenda gezet voor de informatieve raad van 11 april. In een brief aan het presidium vraagt de VVD zich af of er binnen de raad nog wel voldoende draagvlak is voor woningbouw op deze locatie ‘aangezien enkele partijen zich reeds expliciet dan wel minder expliciet hebben uitgesproken tegen woningbouw op Buitenlust te zijn’. In een brief van wethouder Scholten aan de Werkgroep Buitenlust Groen, waarin de omwonenden zich hebben verenigd, wordt aangekondigd dat er een volgende fase komt gericht op bewonersparticipatie. De VVD-fractie twijfelt echter ‘of het überhaupt zinvol is om te beginnen met bewonersparticipatie’. In plannen voor sociale woningbouw in Diemen is opgenomen dat er op het speelveld van Buitenlust een veertigtal van die huizen gebouwd zouden kunnen worden. Het bouwblok zou dan vier tot vijf woonlagen hoog moeten worden.