Plantsoen en fietspad Burg.Bickerstraat weg voor noodweg

Op de groenstrook en het fietspad aan de even zijde van de Burg. Bickerstraat in het centrum van Diemen wordt een tijdelijke noodweg aangelegd. De straat wordt binnenkort grondig vernieuwd maar kan niet worden afgesloten omdat de Burg. Bickerstraat een belangrijke aanrijroute naar Diemen-Zuid is voor de brandweer en de politie. De straat moet in ieder geval open blijven tijdens de afsluiting van de Muiderstraatweg. De tijdelijke rijbaan of bypass loopt tot aan het van Medenbach Wakkerplein om zo drie oude eikenbomen die in het plantsoen staan te behouden. Een viertal andere bomen in het plantsoen worden echter wel omgehakt. Wat de gevolgen zijn voor de parkeerplaatsen staat niet in de Bewonersbrief. Al het verkeer vanuit de kant van Diemen Centrum kan gebruik maken van de bypass. Voor fietsers wordt daartoe met belijning een strook afgezet. Fietsers vanaf de Diemerbrug worden echter omgeleid via het van Medenbach Wakkerplein naar de Ouddiemerlaan. Het is de bedoeling dat de aanleg van de tijdelijke weg in mei begint, een maand later gevolgd door werk aan de bestaande rijbaan.