Inspraak DZ-Busbaan

Inloopavond over openstellen busbaan Diemen-Zuid

De gemeente Diemen organiseert op 17 april een inloopavond over het aanpassen en openstellen van de busbaan in Diemen-Zuid en het invoeren van 30 kilometer per uur op de hoofdwegen door die wijk. Tot de voorgestelde verkeersmaatregelen behoort ook het aanleggen van een rotonde op de kruising van de Bovenrijkersloot en Beukenhorst. De informatie- en discussiebijeenkomst wordt gehouden van 19.00 tot 20.30 uur in het Huis van de Buurt ‘t Kruidvat. Aanwezig zijn wethouder Lex Scholten van verkeer, andere vertegenwoordigers van de gemeente en van andere instanties om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De door de gemeente voorgestelde maatregelen houden verband met de snel groeiende nieuwbouwwijk Holland Park. Eerdere ontwerpen zijn op enkele punten aangepast naar aanleiding van binnengekomen reacties. De voorstellen moeten te zijner tijd nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.