Raad Diemen probeert biomassacentrale toch te stoppen

Het presidium van de gemeenteraad van Diemen heeft een gerenommeerd advocatenkantoor ingeschakeld om te onderzoeken of er een juridisch houdbare grond is te vinden om de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de biomassacentrale van Nuon niet af te geven. De raad heeft eind januari unaniem een motie tegen de komst van een biomassacentrale op Over-Diemen aangenomen. Een meerderheid heeft toen wel ingestemd met het afgeven van een ontwerp vvgb omdat er geen wettelijke ruimte zou zijn om deze te weigeren. Daarmee is ook formeel de weg geopend voor tegenstanders en bondgenoten om zienswijzen in te dienen. Het presidium – het dagelijks bestuur – zet nu juristen aan het werk om in kaart te brengen welke afwegingsruimte de raad heeft bij het al dan niet afgeven van een vvgb voor de door Nuon te bouwen biomassacentrale. Naar verwachting komen de advocaten nog voor juli met de uitkomsten van dit onderzoek. De gemeenteraad kan het advies vervolgens meenemen in het uiteindelijke besluit om de verklaring van geen bedenkingen wel of niet af te geven. Het afgeven van een vvgb is het enige besluit dat de gemeenteraad moet nemen in de procedures rond de biomassacentrale; de vergunningen zelf zijn een zaak van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.