kruidenhof

Diemen-Zuid afsluiten voor doorgaand verkeer ‘onwenselijk’

De suggestie om Diemen-Zuid of een deel daarvan af te sluiten voor doorgaand verkeer, zoals gedaan door de VVD-fractie in de gemeenteraad, is onwenselijk. Bovendien valt zo’n maatregel volgens de politie niet te handhaven. Dat schrijven B&W in antwoord op vragen van de VVD. Die fractie wil dat doorgaand verkeer buiten Diemen om wordt geleid waarbij ook de vraag wordt opgeworpen of bewoners van Holland Park worden gezien als bestemmingsverkeer. Volgens B&W zijn de mogelijkheden voor doorgaand verkeer de laatste jaren sterk verbeterd door verbreding van de A1, maatregelen op de A10 en de verbetering van de Daalwijkdreef. ‘’De kans op sluipverkeer door Diemen Zuid is gelet op al deze maatregelen aanzienlijk afgenomen,’’ schrijft het college. Verder wordt er op gewezen dat het vrachtverkeer dat in Diemen-Zuid komt daar vrijwel altijd een bestemming heeft, bijvoorbeeld voor de bevoorrading van winkels of een verhuizing. Op de opmerking van de VVD om ‘samen met alle betrokkenen tot oplossingen te komen’ reageert het college met een opsomming van een reeks discussies, inspraakmomenten en andere participaties van bewoners van Diemen-Zuid over het verkeersbeleid in die wijk.