Betaald parkeren Muiderstraatweg

Gemeente Diemen laat weer ruim zestig bomen vellen

De gemeente Diemen heeft vergunning aangevraagd voor het vellen van 52 bomen langs Fuut en omliggende straten in Diemen-Noord. Dat is nodig omdat er in de straten in de wijk Vogelweide intensieve vernieuwingswerken uitgevoerd moeten worden. Eerder werden in het kader van die renovatie van Vogelweide langs Meerkoet al 55 bomen verwijderd. Een week geleden vroeg de gemeente Diemen ook al vergunning aan voor het omhakken van acht bomen in de Burg. Bickerstraat. In die straat moet een tijdelijke noodweg aangelegd worden om brandweer en politie tijdens werkzaamheden voldoende toegang te bieden tot Diemen-Zuid. Eveneens vanwege werkzaamheden zijn afgelopen najaar en eerder dit jaar langs de Muiderstraatweg 141 bomen verdwenen. Een deel daarvan is verplaatst naar Plantage de Sniep of naar een tijdelijk bomendepot maar andere zijn geveld.

(archieffoto)