Zicht op convenant rond biomassacentrale Diemen

De gemeenten Amsterdam en Almere, de provincie Noord-Holland en Nuon hebben op uitnodiging van B&W van Diemen een eerste overleg gevoerd over een convenant rond de biomassacentrale die Nuon wil bouwen in Over-Diemen. Als de centrale er komt, wil Diemen dat er via zo’n convenant extra afspraken komen, onder andere over de luchtkwaliteit en de duurzaamheid van de houtpellets. Wethouder Jorrit Nuijens van milieu: “We zijn blij dat alle deelnemers bereid zijn om, in geval de vergunning wordt afgegeven en de centrale er komt, via een privaatrechtelijke weg ervoor te zorgen dat een biomassacentrale in Diemen onder zo goed mogelijke voorwaarden tot stand komt. Het ziet ernaar uit dat er vooralsnog voldoende basis is om de gesprekken over een eventueel convenant voort te zetten.” Oud-Tweede Kamerlid Rik Grashoff is aangesteld als procesbegeleider om tot een door alle partijen gedragen convenant te komen. Grashoff is in een eerdere fase op verzoek van Nuon betrokken geweest als kritisch adviseur en is ingevoerd in zowel de plannen van Nuon als de zorgen daarover. Het overleg werd voorgezeten door Maarten van Poelgeest (AEF), oud-wethouder in Amsterdam.