Diemen is karig met laadpalen elektrische auto’s

Een laadpaal voor elektrische auto’s die stond aan de Schoolstraat in het centrum van Diemen is verdwenen. De laadinstallatie is een week of vijf geleden weggehaald, bevestigt exploitant Allego. Het plan is wel om hier een nieuwe laadpaal te plaatsen maar wanneer dat gebeurt is nog niet bekend, aldus het bedrijf. Verder worden bij de invoering van betaald parkeren langs de Muiderstraatweg geen extra laadpalen geïnstalleerd. Ook bij vernieuwing van grootschalige parkeerterreinen zoals recent bij Zeezicht of Meerkoet in Diemen-Noord is geen laadpaal voor elektrische auto’s te bekennen. ‘’Het beleid in Diemen is dat er laadpalen worden geplaatst op verzoek van bewoners in bezit van een elektrische auto. Die laadpalen zijn voor algemeen gebruik,’’ schrijven B&W in antwoord op vragen van Ons Diemen. Die fractie stelt dat ‘conform de ambitie op het gebied van duurzaamheid en het terugdringen van fossiele brandstoffen het elektrisch rijden gestimuleerd zou moeten worden.’ Vrijwel alle grote autofabrikanten zetten ook sterk in op elektrische auto’s om te kunnen voldoen aan de steeds strengere eisen, met name rond de uitstoot van CO2, door personenauto’s.