Oba naar Omval

Verhuizing van OBA naar de Omval stap dichterbij

De verhuizing van de openbare bibliotheek Diemen van het Wilhelminaplantsoen naar Theater de Omval komt steeds dichterbij. Beide instellingen hebben bevestigd ‘dat het onderbrengen van de bibliotheek in De Omval na een grondige uitbreiding en verbouwing van De Omval goed mogelijk is en dat dit voor beide organisaties een aanzienlijke toegevoegde waarde kan hebben waaronder met name een nieuwe breed inzetbare kleine zaal.’ De gemeente is het daar mee eens en gaat daarom de plannen voor samenvoeging van OBA en De Omval alsmede de daarvoor vereiste uitbreiding van De Omval verder uitwerken. Het is daarbij de bedoeling het bestaande theatergebouw aan de kant van het parkeerterrein te vergroten. In de gemeentebegroting is voor het project al een bedrag van 2.450.000 euro opgenomen. Nu is nog een voorbereidingskrediet nodig van 60.000 euro voor verder onderzoek. Wat er uiteindelijk met de vrijkomende ruimte van de bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen kan gebeuren is nog niet bekend.