Diemen Rochdale

Kwart van sociale huurhuizen Diemen naar statushouders

Woningcorporatie Rochdale heeft vorig jaar ruim één op de vier vrijgekomen sociale huurhuizen in Diemen toegewezen aan statushouders. Dat percentage is ruim twee keer zo hoog als in Amsterdam. Worden de andere corporaties meegerekend, dan komt het aantal aan statushouders toegewezen sociale huurhuizen in Diemen op 20 procent. Volgens de gemeente heeft Diemen sinds 2016 een achterstand in de wettelijk verplichte huisvesting van statushouders waardoor in 2018 een inhaalslag is gemaakt. Diemen beschikt daarnaast niet over speciale projecten voor statushouders zoals tijdelijke huisvestingsprojecten als Startblok Riekerhaven in Amsterdam. Dergelijke projecten zijn veelal niet geregistreerd in WoningNet waardoor toewijzingen niet terug te vinden zijn in overzichten zoals van Rochdale, aldus een woordvoerster van de gemeente Diemen. ‘’Nu de achterstand in de taakstelling grotendeels is ingelopen en tegelijkertijd de taakstelling in 2019 veel geringer is, verwachten we in 2019 een substantieel kleiner aandeel van de vrijkomende sociale huurwoningen aan statushouders toe te moeten wijzen.’’