‘Meten luchtkwaliteit door inwoners Diemen zelf’

Ouderenpartij Diemen heeft B&W gevraagd of de inwoners van Diemen net als in enkele wijken van Amsterdam zelf de luchtkwaliteit kunnen gaan meten. In Amsterdam gebeurt dat in een project van de technologie-broedplaats Waag Society. Volgens de OP Diemen is de discussie over de luchtkwaliteit aangewakkerd sinds de bouwplannen voor een biomassacentrale in Diemen bekend zijn geworden. ‘’Daarnaast ondervinden inwoners van Diemen onbekende overlast van de uitstoot door voertuigen op de omliggende snelwegen, het scheepvaartverkeer en de industrie. Voor veel mensen is onduidelijk hoe groot en gevaarlijk deze uitstoot is.’’ De fractie wil weten of B&W bereid zijn een dergelijk project te starten of zich bij dat in Amsterdam aan te sluiten en ook of de gemeente een aantal sensoren kan financieren waarmee inwoners van Diemen langs de snel- en vaarwegen de luchtkwaliteit kunnen meten. ‘’Bent u met ons van mening dat een dergelijk onderzoek kan bijdragen aan de discussie over een biomassacentrale in Diemen?’’ vraagt OP Diemen tenslotte.