Raad Diemen beslist over plan Holland Park Zuid

De gemeenteraad van Diemen moet op 9 mei een besluit nemen over het bestemmingsplan voor Holland Park Zuid, de toekomstige uitbreiding van Holland Park langs het Zilvermeeuwpad en de Daalwijkdreef. De gemeente wil grenzend aan het bestaande Holland Park (foto) rond de 1.500 woningen bouwen waarvan een deel in torens van 13 verdiepingen hoog. De gemeente Diemen spreekt in dat verband van ‘een breed gedragen plan’. Dat plan lijkt echter op bezwaren te stuiten bij Arq Psychotrauma Expert Group, een internationaal befaamde instelling op het gebied van traumabehandeling die haar hoofdkantoor heeft in het plangebied. Arq, dat 250 werknemers telt, heeft steeds de intentie gehad een nieuw kantoor in dit Holland Park Zuid gebied te vestigen en daartoe ook in 2017 de grond aangekocht. Vertegenwoordigers van Arq hebben al aangekondigd bij de raadsbehandeling hun standpunt naar voren te zullen brengen. Eerder al uitte Christengemeenschap Filadelfia, dat een kerk in dit deel van Diemen-Zuid heeft, bezwaren tegen de plannen.