Parkeerplaats

Diemen wil geen Airbnb verhuur van hele woningen

De gemeente Diemen wil vakantieverhuur van gehele woningen tegen gaan. Als inwoners van Diemen toeristisch willen verhuren dan kan dat alleen op grond van de bed & breakfast regeling. Hierbij mogen slechts één of twee kamers voor logies worden aangeboden waarbij de aanbieder van de vakantielogies zelf in de woning moet blijven. Dat staat in een nota over veiligheidsbeleid die op 16 mei in de gemeenteraad wordt besproken. ‘’De inwoners van Diemen waarderen het rustige, groene en het dorpse karakter van de woonwijken, waarmee we ons onderscheiden van Amsterdam. Toeristische verhuur van woonruimte kan afbreuk doen aan de leefbaarheid aan dat karakter,’’ aldus B&W in de nota. In een komende huisvestingsverordening zal duidelijk worden vastgesteld wat wel en niet is toegestaan rond vakantieverhuur. Daarbij wordt ook een bestuurlijke boete ingesteld ‘zodat overtreders direct beboet kunnen worden en daarmee in hun portemonnee geraakt worden’. B&W verwachten dat daar ook een preventieve werking van uit zal gaan.