Diemen Nieuws

B&W Diemen: fouten bij procedure biomassacentrale

B&W van Diemen vinden dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland niet alle stukken die vereist zijn in de procedure voor een natuurbeschermings-vergunning voor de geplande biomassacentrale openbaar heeft gemaakt. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, die dit deel van de procedure regelt, heeft bij de beoordeling van de aanvraag gebruik gemaakt van een groot aantal gegevens die niet ter inzage zijn gelegd, aldus B&W in een tegen de aanvraag ingediende zienswijze. Ook ontbreekt een vereist besluit van Gedeputeerde Staten. ‘’Door het ontbreken van deze stukken is het niet mogelijk om daarop te reageren; niet voor de gemeente, maar ook niet voor (onbekende) derden. Nu een deel van de relevante op de zaak betrekking hebbende stukken ontbreekt, is sprake van strijd met artikel 3.11 Awb. De stukken zouden alsnog ter inzage moeten worden gelegd, waarna opnieuw een termijn voor het indienen van een zienswijze zou moeten worden geboden,’’ aldus B&W. Bij het belangrijkste deel van de procedure, de omgevingsvergunning, wordt van de raad van Diemen gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Op dit punt dient Diemen daarom geen zienswijze in: ‘’Het zou juridisch heel ingewikkeld worden dat de gemeente een zienswijze indient aangaande een aanvraag waarbij een gemeentelijk orgaan (de raad) voor een deel bevoegd gezag is’’.