PvdD wil spoeddebat biomassacentrale in raad Amsterdam

De Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd in de raad van Amsterdam over het plan om een biomassacentrale te bouwen in Diemen. ‘De duurzaamheid van biomassacentrales staat steeds meer ter discussie op het gebied van uitstoot (luchtvervuiling) en de effecten van het gebruik van biomassa op de ecologie en biodiversiteit,’’ schrijft fractievoorzitter Johnas van Lammeren. Hij herinnert eraan dat Amsterdam momenteel – op initiatief van Diemen, red. – in gesprek is met Nuon om een convenant te sluiten. ‘’Hiermee legitimeert Amsterdam de wenselijkheid van deze biomassacentrale.’’ Inmiddels is echter gebleken dat tijdens de behandeling in de raad van Amsterdam een ‘cruciaal stuk’ ontbrak. Dat betreft een unaniem negatief advies van de stadsdeelcommissie Oost dat door dat orgaan niet in de openbaarheid is gebracht. ‘’De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeenteraad van Amsterdam een oordeel moet vormen en deze te kennen moet geven bij de provincie. Waarbij we ook het nu aan het licht gekomen advies van de stadsdeelcommissie Oost moeten betrekken.’’ De PvdD stelt daarbij dat de vergunning in behandeling is bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maar rept met geen woord over de rol die de gemeenteraad van Diemen daarbij speelt.