Diemen wil 80 km op snelwegen tegen luchtvervuiling

De gemeente Diemen heeft in een brief aan minister Wiebes van economische zaken nogmaals nadrukkelijk gepleit voor het invoeren van een maximum snelheid van 80 km/uur op de snelwegen die langs en door Diemen lopen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit nog enigszins op peil te houden nu Diemen gedwongen de bouw van de grootste biomassacentrale van ons land moet tolereren, betoogt wethouder Jorrit Nuijens van milieu. ‘’De energietransitie noopt tot complexe, dure keuzes. Ook Diemen wil zich van haar taken kwijten. Maar de cumulatie van die keuzes moet wel te dragen blijven. Naast strengere kaders voor het gebruik en de neveneffecten van biomassa kan ik dan ook niet anders dan afsluiten met een herhaald verzoek: geef Diemen morgen lucht, en verlaag in cumulatie-gebieden de maximumsnelheid naar 80 km/uur, bijvoorbeeld op de Ring A10.” In de  brief gaat de wethouder uitgebreid in op de problematiek rond de omstreden biomassacentrale. ‘’De unanieme weerstand van de Diemense raad zal u niet hebben verrast,’’ aldus Nuijens. ‘’Als de aanvraag voldoet aan wet- en regelgeving, dan komt in Diemen een biomassacentrale. Ondertussen spreekt Diemen met betrokken overheden en de initiatiefnemer over een convenant. Die serieuze poging om to komen tot betere voorwaarden op zaken als de duurzaamheid van de pellets, beperking van de uitstoot, schoner vervoer en zulks, voedt hoop.’’