Pastorie

Leefbaar Diemen: kijk naar bibliotheek in pastorie

De fractie van Leefbaar Diemen in de gemeenteraad heeft gevraagd om de kijken of de openbare bibliotheek kan verhuizen naar de voormalige rooms-katholieke pastorie Sint Petrus Banden aan de Hartveldseweg. Voor dat historische pand, dat op de monumentenlijst staat, wordt al geruime tijd naar een haalbare bestemming gezocht. Volgens Leefbaar Diemen zou het een idee zijn om er de bibliotheek te vestigen in combinatie met een literair café, kunstenaarshotel of andere culturele activiteit. De gemeente wil 60.000 euro uittrekken om de plannen voor verhuizing van de OBA van het Wilhelminaplantsoen naar Theater de Omval verder te onderzoeken. Leefbaar Diemen heeft gevraagd bij dat onderzoek ook de optie van de pastorie mee te nemen. Wethouder Jeroen Klaasse van cultuur acht het echter ‘niet voor de hand liggen’ om de bibliotheek naar de pastorie te verhuizen omdat dat gebouw daar niet voor geschikt is. ”Een literair café zou een mooie functie kunnen zijn maar als wordt gegaan voor een combinatie van de bibliotheek met De Omval is dat ook een hele mooie plek voor dat soort activiteiten. Er kunnen genoeg andere activiteiten in de pastorie plaatsvinden.”