Ambassadeur Roemenie: excuus na stembuschaos Diemen

De ambassadeur van Roemenië Brânduşa Predescu heeft haar excuus aangeboden aan burgemeester Erik Boog van Diemen voor de chaotische toestanden bij het Roemeense stembureau in buurthuis ’t Kruidvat op zondag 26 mei. De ambassadeur heeft Diemen ook bedankt voor alle hulp die geboden is aan de Roemenen die wilden stemmen. De gemeente had onder meer gezorgd voor dranghekken en toiletten terwijl het Rode Kruis ook water uitdeelde aan de honderden in Diemen-Zuid wachtende Roemenen. De ambassadeur wil graag in gesprek met de gemeente Diemen over toekomstige samenwerking. ‘’Dat gesprek ga ik uiteraard aan, ervan uitgaande dat er nu alles aan wordt gedaan om een goede verkiezingsorganisatie op te bouwen, zodat in de toekomst alle Roemenen gewoon hun stem kunnen uitbrengen, zoals dat hoort in een volwaardige democratie!,’’ stelt burgemeester Boog. Predescu is eerder ook ontboden op het ministerie van binnenlandse zaken om uitleg te geven over het tekort aan faciliteiten en de daardoor ontstane enorme rijen in Diemen en Den Haag. De president van Roemenië gaat nu ook een commissie instellen die ervoor moet zorgen dat bij toekomstige verkiezingen er voldoende stemlocaties en faciliteiten in Europa zijn, zodat alle Roemenen in het buitenland hun stem wel kunnen uitbrengen.