OZB op woningen gaat in Diemen met vijf procent omhoog

Het tarief voor de OZB op woningen in Diemen gaat per 1 januari 2020 met vijf procent omhoog. Dat is nodig om de OZB-korting die het rijk inhoudt op de rijksbijdrage aan de gemeente Diemen op te vangen, schrijven B&W in de Kadernota 2020. De verhoging van de OZB moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Diemen heeft te maken met een stijging van ruim 15 procent van de WOZ-waarde van woningen, dubbel zo hoog als het landelijke gemiddelde. Dat leidt tot een nadelig effect op de hoogte van de bijdrage die Diemen van het rijk ontvangt. Die OZB bedraagt 3,2 miljoen euro terwijl de totale OZB-inkomsten op 3,5 miljoen uitkomen. ‘’Het is de verwachting dat de waardestijging van de woningen blijft doorzetten en dan is er een risico dat op termijn de OZB inkomsten minder zijn ten opzichte van de OZB korting op de rijksbijdrage. Om dit effect te corrigeren ziet het college zich genoodzaakt het tarief voor OZB woningen op te hogen in 2020 met vijf procent’’. Het college benadrukt daarbij dat andere gemeentelijke tarieven in haar voorstellen volgend jaar niet omhoog gaan.