Jongerenraad Diemen

Jongeren in Diemen zijn tevreden over hun gezondheid

Jongeren uit Diemen zijn over het algemeen tevreden over hun gezondheid. Ruim driekwart van de jongeren geeft aan zich vaak of altijd fit en gezond te voelen. Over het algemeen gebruiken Diemense jongeren minder alcohol dan leeftijdsgenoten in de regio. Wel is het zo dat meisjes in Diemen vaker depressieklachten hebben dan jongens. Binnen Diemen valt op dat jongeren in Diemen Noord meer genotsmiddelen gebruiken en jongeren in Diemen Zuid minder sporten en ongezonder eten. Dat alles blijkt uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2017-2018 van de GGD Amsterdam. De monitor is gebaseerd op een digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ die op alle scholen voor voortgezet onderwijs is afgenomen. Leerlingen uit klas twee en vier beantwoorden daarbij via internet vragen over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De GGD Amsterdam verzamelt deze gegevens elk jaar en presenteert ze in de publicatie ‘Jongeren in Beeld’. De publicatie is te downloaden via de website van GGD Amsterdam https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/publicaties-amstelland/