Gemeentehuis Diemen

Gemeente Diemen wil bezuinigingen door het Rijk opvangen

Het Diemense college wil de aanzienlijke bezuiniging die het rijk onverwachts heeft aangekondigd op de uitkering uit het gemeentefonds opvangen. ‘’Sommige gemeenten kiezen voor plotselinge bezuinigingen. Diemen niet. Het Diemense college kiest daar niet voor maar houdt vast aan de ambities uit het vorig jaar gesloten programma-akkoord: de gemeente blijft daarom ook dit jaar doorgaan met het op peil houden en verbeteren van sociale voorzieningen. Ook belangrijke investeringen in voorzieningen voor iedereen, zoals brede scholen en een nieuwe sporthal, blijven overeind. Ook op de vorig jaar gereserveerde financiële ruimte voor een stevige inzet op duurzaamheid wordt niet beknibbeld,’’ aldus B&W in een Kadernota waarin het financiële beleid voor 2020 wordt uitgestippeld. Wel is het zo dat de OZB op woningen in Diemen, zoals eerder gemeld, omhoog gaat. Op de langere termijn, zo rond 2023, verwacht het college wel dat Diemen het financieel moeilijker krijgt. Wat daarvan de consequenties kunnen zijn, wordt nu nog niet in beeld gebracht.