Aanleg ‘bypass’ in Burg. Bickerstraat Diemen begonnen

In de Burg. Bickerstraat in het centrum van Diemen zijn de werkzaamheden begonnen voor de renovatie van het wegdek. Een groot deel van het vrijliggende fietspad en het daarnaast gelegen plantsoen zijn verdwenen waarbij ook een aantal daar staande bomen zijn omgehakt. Ook zijn de parkeervakken tussen De Schakel en het Van Medenbach Wakkerplein weggehaald. Dat alles is nodig om ruimte te maken voor een tijdelijk wegdek, een zogenaamde bypass, om de Burg. Bickerstraat als as naar Diemen-Zuid open te houden voor hulpdiensten en ander verkeer. Fietsers vanaf de Diemerbrug rijden daardoor nu aan beide kanten van de weg tegen het verkeer in richting winkelcentrum. Zodra de bypass klaar is, wordt het bestaande wegdek gesloopt om vervangen te worden. De gemeente heeft al eerder meegedeeld dat dat gepaard zal gaan met geluidshinder voor omwonenden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in augustus afgerond.