Ouderenpartij Diemen wil uitstel besluit biomassacentrale

De Ouderenpartij Diemen heeft de andere partijen in de gemeenteraad voorgesteld om een besluit over de biomassacentrale die Nuon wil bouwen in Over-Diemen uit te stellen. De fractie van OP Diemen wil eerst in beeld krijgen wat de eventuele gevolgen zijn van een recente uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof PAS niet gebruikt mag worden als basis voor vergunningen op basis van de Wet Natuurbescherming. Tot nu toe is niet duidelijk of die uitspraak ook van invloed is op de lopende procedure voor vergunningen voor de in Diemen geplande centrale ‘’Mogelijk bieden de uitspraken van de RvS over de bestemmingsplannen informatie of voorschriften over de uitstoot van stikstof die van belang zijn voor de biomassacentrale in Diemen,’’ zegt fractieleider Peter Prins van de Ouderenpartij Diemen. Volgens de huidige planning zou de gemeenteraad in juli een definitief besluit moeten nemen over het al dan niet verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor de centrale.