afvalinzameling

OP Diemen waarschuwt voor verhoging afvalstoffenheffing

De Ouderenpartij Diemen waarschuwt dat volgend jaar niet alleen de OZB op woningen en bedrijven maar ook de afvalstoffenheffing omhoog gaat. Daarbij zou het gaan om tien euro per huishouden. In de kadernota van B&W staat dat ‘het waarschijnlijk is dat in 2020 een stijging van de afvalstoffenheffing niet geheel kan worden voorkomen.’ ‘’Het college houdt een slag om de arm, maar toch probeert het de geesten van de gemeenteraadsleden rijp te maken voor een tariefsverhoging,’’ aldus de OP Diemen. De verhoging is nodig vanwege ‘de belabberde afvalinzameling’, omschrijft B&W. De Ouderenpartij vindt dat de inwoners van Diemen daarvoor te gemakkelijk de schuld krijgen. Er zijn de laatste jaren steeds meer afvalbakken bijgekomen, zoals voor textiel en plastic. ‘’Dat deze mogelijkheden om het afval gescheiden aan te bieden niet door iedereen wordt benut, kan niet verweten worden aan al die goedwillende inwoners die dat wel doen. En dat het college de afvalinzameling nu weer helemaal anders wil organiseren, is mogelijk te begrijpen, maar doet geen recht aan alle eerdere inspanningen van zowel gemeente als inwoners.’’ Het is dan ook geen logische conclusie om de afvalstoffenheffing in 2020 te laten stijgen, zo vindt de Ouderenpartij Diemen.