Vertrek Saan Diemen uit Weesperstraat weer stap dichterbij

De verhuizing van Saan Diemen van haar huidige locaties aan de Weesperstraat naar een nieuw bedrijventerrein in Over-Diemen komt een stap dichterbij. B&W hebben besloten voor Overdiemerweg 33, een terrein direct over de Uyllanderbrug richting IJburg tegenover de Nuon-centrale, een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen. Saan wil al haar Diemense activiteiten op deze nieuwe locatie vestigen. Ook het bekende Saan Museum verhuist mee. Het terrein in Over-Diemen was oorspronkelijk bestemd voor een distributiecentrum met loodsen en daar omheen vrachtwagens. Saan wil echter de bebouwing langs de buitenrand realiseren met haar kranen en andere wagens in het midden. Om die reden is een eerder geplande geluidswal niet meer nodig. Wanneer het vanouds Diemer bedrijf gaat verhuizen, is nog niet zeker. ‘’Verplaatsing van het bedrijf Saan van de twee locaties aan de Weesperstraat naar de Overdiemerweg 33 kan voor de woningen in de Plantage de Sniep en op de punt Sniep een  positief effect op de vermindering van geluidsoverlast,’’ schrijven B&W.