Biomassacentrale op 4 juli terug in gemeenteraad Diemen

De gemeenteraad van Diemen praat op donderdag 4 juli opnieuw over de biomassacentrale die Nuon wil bouwen in Over-Diemen. Op de agenda staat het al dan niet definitief verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor de biomassaketel van Vattenfall/Nuon op het adres Overdiemerweg 35, het Nuon-terrein achter de Maxis. Het gaat daarbij om een informatieve raadsvergadering, het definitieve besluit wordt enkele weken later genomen. Namens het college wordt het dossier na het aftreden van wethouder Nuijens nu behandeld door wethouder Scholten, zo blijkt uit de agenda. Eind januari sprak de gemeenteraad zich unaniem uit tegen de bouw van de biomassacentrale. Toch zag een meerderheid van de raad geen wettelijke ruimte om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te weigeren. Dit komt omdat de plannen voor NUON Vattenfall op papier binnen de normen blijven, aldus de gemeente. De verklaring van geen bedenkingen is de enige fase in de procedure waar de gemeenteraad aan te pas komt.