B&W Diemen: vergunning biomassacentrale wél verlenen

B&W van Diemen adviseren de gemeenteraad wél een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven voor de biomassacentrale die Vattenfall/Nuon wil bouwen in Over-Diemen. Wel is een convenant gesloten met strengere voorwaarden voor de centrale.

Het college spreekt in een toelichting van ‘een complexe kwestie’ vanwege de zorgen die leven onder Diemenaren. Op basis van verschillende adviezen en een zorgvuldige afweging komen B&W echter tot de conclusie ‘dat er onvoldoende juridische grondslag bestaat om deze verklaring te mogen weigeren.’ Dat kan de gemeente alleen doen als een goede ruimtelijke inpassing onmogelijk is. ‘’De discussie over de voors en tegens van het gebruik van biomassa maakt geen onderdeel uit van de bevoegdheden van het Diemense college en de gemeenteraad.’’ De raad bespreekt het advies op 4 juli waarbij belangstellenden ook kunnen inspreken. Op 11 juli neemt de gemeenteraad van Diemen een besluit.

Diemen heeft wel samen met de gemeenten Almere, Amsterdam, Weesp en Gooise Meren en de provincie Noord-Holland een convenant gesloten over het gebruik van de biomassacentrale. Zo moeten de verstookte houtpellets een duurzame herkomst hebben, moeten die zo mogelijk worden aangevoerd met elektrische vrachtwagens en wordt na de eerste twaalf jaar het gebruik van biomassa geleidelijk afgebouwd.