VVD Diemen: raad moet verklaring biomassacentrale weigeren

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Diemen heeft voorgesteld de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de biomassacentrale van Nuon te weigeren. De VVD vindt daarvoor voldoende redenen in een advies van Hőcker Advocaten dat is uitgebracht op verzoek van het presidium van de raad zelf. In een amendement op het voorstel van B&W om de verklaring wél te verlenen, stelt de VVD-fractie ‘dat zowel vanwege de C02-uitstoot naar de atmosfeer als vanwege de stikstofuitstoot naar de atmosfeer door de beoogde biomassacentrale, en om de redenen als in het advies van Höcker Advocaten nader toegelicht, de raad van oordeel is dat de eisen van een goede ruimtelijke ordening zich er tegen verzetten dat het betreffende plangebied zal worden gebruikt voor een biomassacentrale’. Verder stelt de fractie dat ‘de raad het advies van Höcker Advocaten juridisch steekhoudend acht en dat dit voldoende grond biedt om de gevraagde verklaring van geen bedenkingen te weigeren.’ Het door de VVD Diemen voorgestelde amendement komt donderdag aan de orde als de raad een eindbeslissing moet nemen over de VVGB voor de biomassacentrale.