Amsterdam heeft kritiek op plan biomassacentrale Diemen

Amsterdam vindt dat minister Eric Wiebes van onder meer klimaat een rem moet zetten op de subsidies voor het opwekken van warmte en elektriciteit uit biomassa. Daarvan gaat een ‘verkeerde prikkel’ uit zodat het te lucratief is om een biomassacentrale te bouwen zoals die van Vattenfall/Nuon in Over-Diemen. Dat schrijft de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck volgens Het Parool in een brief aan Wiebes die mede wordt gesteund door de gemeenten Diemen en Almere en de provincie Noord-Holland. ‘’Biomassa geldt als duurzame energie omdat de bomen die worden verbrand weer aangroeien. Maar als op grote schaal wordt ingezet op biomassaverbranding zijn daar vraagtekens bij te zetten,’’ aldus de brief. ‘’Daar komt bij dat bij de verdeling van subsidies voor duurzame energie uit het met miljarden euro’s gevulde fonds SDE+ alleen wordt gekeken welke alternatieven voor fossiele brandstoffen het meest besparen per geïnvesteerde euro. Of het ook de duurzaamste oplossing is, speelt bij die afweging geen rol waardoor alternatieven niet worden overwogen.’’ Van Doorninck is ook bezorgd dat biomassa wordt gebruikt waarvan de herkomst niet duidelijk is. Vanuit de milieubeweging en door tegenstanders van de biomassacentrale bij Diemen is al gewaarschuwd dat ontbossing in de hand wordt gewerkt, aldus Het Parool.