afvalcontainer op slot

Diemen moet restafval nog beter scheiden gezien AEB-crisis

Inwoners van Diemen moeten het restafval nog beter scheiden gezien de crisis bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam AEB dat dat afval tot nu toe verwerkt. Bij AEB zijn vier van de zes afvalbanden buiten gebruik gesteld terwijl de financiële situatie precair is. ‘Restafval is het afval dat overblijft nadat het afval goed gescheiden is. Dat betekent dat de grondstoffen zoals plastic, glas, papier en groente-, fruit- en tuinafval door de inwoners uit het afval zijn gehaald. Deze afvalstromen worden niet door AEB maar door andere bedrijven verwerkt en gerecycled,’ legt de gemeente uit. Wethouder Klaasse: ‘’We kunnen het Diemense restafval nog veel beter scheiden. En dat is extra belangrijk nu de AEB nog maar met een derde van de capaciteit draait. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen door zo min mogelijk restafval aan te leveren. Om inwoners hierbij te helpen, kan men in het gemeentehuis en op het recycleplein gratis zakken ophalen om plastic en drankenkartons in te zamelen. Plastic en drankenkartons zijn de helft van het volume van het restafval, dus dat geeft snel resultaat”. De gemeente Diemen is wel bezorgd over de situatie bij AEB. Klaasse: ”Diemen heeft nauw contact met Meerlanden en andere betrokken gemeenten. Vanzelfsprekend zullen we de AEB wijzen op de contractuele verplichtingen en de noodzaak en het belang van het nakomen daarvan.’’