Plan voor bouw datacentrum Over-Diemen in pril stadium

De plannen voor de bouw van een datacentrum langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nuon in Over-Diemen bevinden zich nog in een pril stadium. De bouw van het project, dat is ontwikkeld door enkele regionale ondernemers op het gebied van datacentra die daartoe Datacenter Diemen BV hebben opgericht, zal op zijn vroegst over twee jaar beginnen. Het ontwerp voor een locatie aan de oostkant van het Nuon-terrein zal daarbij ‘harmoniëren’ met de omgeving, aldus de initiatiefnemers. De plannen zijn al beginnen vorig jaar voorgelegd aan B&W van Diemen. Het college heeft een positief principebesluit genomen, wat betekent dat de gemeente medewerking wil verlenen aan de nodige procedure om het datacenter mogelijk te maken. Verwacht wordt dat een bestemmingsplan tegen het eind van dit jaar ter visie wordt gelegd, waarbij de mogelijkheid bestaat om bezwaren (zienswijzen) in de dienen. Inmiddels is wel vergunning aangevraagd voor een bouwkeet die onder meer nodig is bij de voorbereidende werkzaamheden zoals de aanleg van een bouwweg.