Veel klachten over geluidshinder van werk in Diemen-Zuid

Op sociale media komen steeds meer klachten over ernstige geluidshinder in en rond Diemen-Zuid. De klagers, die zowel uit de woonwijken als van Our Campus Amsterdam/Diemen afkomstig zijn, melden daarbij dat de werkzaamheden woensdagochtend al voor 5.00 uur zijn begonnen. Het lawaai wordt zo goed als zeker veroorzaakt door werken aan het NS-station Diemen-Zuid. Omdat daar een aantal dagen geen treinen komen, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de vloeren van de perrons geheel te vernieuwen. Die werkzaamheden zijn juist woensdagochtend begonnen. Volgens ‘oorgetuigen’ levert dat in de directe omgeving veel herrie op. Een aantal bewoners vraagt zich af over voor de werken de benodigde vergunningen zijn verleend en zegt ook inmiddels een klacht ingediend te hebben bij de gemeente Diemen. Dit bericht wordt mogelijk aangepast als er meer informatie beschikbaar komt.