Pastorie

Diemen eist snel herstel van bouwvallige R.K. Pastorie

De gemeente Diemen heeft het bestuur van de Roomsch Katholieke Kerk opgedragen uiterlijk eind september met een plan van aanpak te komen voor de restauratie van de historische Pastorie aan de Hartveldseweg. Gebeurt dat niet, dan volgen hardere maatregelen. De technische toestand van het (rijks)monument de Pastorie is zodanig dat dringend onderhoud en herstel nodig is, aldus een zgn. constateringsbrief. Die volgt op al jaren voortslepende pogingen om het monument hersteld te krijgen. Dat wordt echter steeds uitgesteld omdat het bisdom het parochiebestuur geen toestemming geeft om tot uitvoering over te gaan. De gemeente is vanaf oktober vorig jaar weer intensief aan het praten met het parochiebestuur nadat de raad om actie had gevraagd. ‘’Nadat ook een laatste overleg met het bisdom niet heeft geleid tot concrete acties leidend tot restauratie is een zgn. constateringsbrief verzonden aan het kerkbestuur. In deze brief is meegedeeld dat de technische toestand van het (rijks)monument de Pastorie zodanig is dat dringend onderhoud en herstel moet worden uitgevoerd. Voldoet de eigenaar niet aan het verzoek dan volgt een voornemen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom,’’ aldus B&W in een toelichting.