Overval

Inwoners van Diemen kunnen verkeerscontrole aanvragen

Inwoners van Diemen kunnen bij de verkeerspolitie aangeven waar ze overlast ondervinden van het verkeer en daarom graag een controle zien. ‘Rent-A-Cop Verkeer’, een nieuw initiatief van de verkeerspolitie Amsterdam/Diemen, is op woensdag 11 september van 14.00 tot 21.30 uur in Diemen om te controleren op door de inwoners opgegeven locaties. Locaties kunnen worden doorgegeven via een reactie op of DM aan de Twitteraccount @JHI_Heuts. Het team Verkeer van de Dienst Infra Politie Amsterdam doet sinds enige tijd wekelijks een ander stadsdeel of gemeente aan in het gebied Amsterdam-Amstelland en anticipeert daarbij op verkeersgerelateerde klachten in de straat. De gemeente of stadsdeel wordt van te voren bekend gemaakt op het opgegeven Twitteraccount.