Arq wil nieuw gebouw

Raad Diemen stelt plannen voor nieuw deel Holland Park vast

De gemeenteraad van Diemen behandelt tijdens een informatieve vergadering op donderdag 12 september het bestemmingsplan voor Holland Park Zuid. De vergadering begint niet om 20.00 uur maar rond 21.00 uur omdat voorafgaand een bijzondere raadsvergadering voor de benoeming van wethouder Sikkes-van den Berg is ingelast. Holland Park Zuid omvat rond de 1.500 woningen, waarvan een groot aantal in woontorens tot 13 verdiepingen, met voorzieningen in een parkachtige omgeving. Het gebied strekt zich uit van metrostation Verrijn Stuart langs het Zilvermeeuwpad tot de Bergwijkdreef. Tegen de oorspronkelijke plannen zijn bezwaren ingediend door de stichting De Arq en kerkgemeenschap Filadelfia die beide in het betreffende gebied een vestiging hebben die zou moeten verdwijnen. Vertegenwoordigers van Arq zullen in de raad hun bezwaren opnieuw toelichten. Verder hebben enkele bewoners van het bestaande deel van Holland Park geprotesteerd tegen de voorgestelde hoogbouw omdat dat hun licht en uitzicht zal verminderen. B&W hebben in die bezwaarschriften geen reden gezien de plannen te wijzigen.