Diemen ‘niet verrast’ over afgifte vergunning biomassacentrale

De gemeente Diemen is niet verrast dat de provincie Noord-Holland via de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de omgevingsvergunning heeft verleend voor de biomassacentrale die Vattenfall/Nuon wil bouwen in Over-Diemen. ‘’De provincie Noord-Holland heeft de conclusie getrokken dat er geen wettelijke gronden zijn om deze te weigeren. Om dezelfde redenen heeft Diemen geen wettelijke grond gevonden om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren. De Provincie komt nu tot dezelfde conclusie,’’ aldus een woordvoerder. De gemeente heeft om die reden met alle betrokken partijen een convenant gesloten. Dat regelt dat de milieuprestatie van de biomassacentrale verder gaat dan de wettelijke voorschriften. ‘’Wel blijven we sceptisch over biomassa als duurzame brandstof voor grootschalige energiecentrales. We willen er op aandringen dat deze discussie door de landelijke overheid wordt gevoerd en er een heroverweging komt op de subsidies hiervoor. Vanwege de geuite zorgen over de handhaafbaarheid van het convenant, heeft Vattenfall toegezegd de voor de omgevingsvergunning relevante onderdelen van het convenant ook te laten opnemen in de omgevingsvergunning.’’