Gemeentehuis Diemen

Diemen zet strijd tegen ondermijnende criminaliteit door

Diemen zet de Operatie Scheerlicht tegen ondermijnende criminaliteit versterkt door. De gemeente stelt daartoe extra ambtenaren aan en voert ook op andere manieren de activiteiten op. Operatie Scheerlicht is vorig jaar op gang gebracht in Diemen-Noord en heeft daar geleid tot het opsporen van veel criminaliteit. Ook zijn enkele tientallen woningen weer vrijgekomen voor verhuur nadat illegale bewoning was geconstateerd. De gerichte actie, waarbij veel instanties zijn betrokken, wordt nu ook uitgebreid naar de andere wijken. ‘’Diemen zit er bovenop. Ook valt op dat Diemen heel bewust kiest voor een proactieve en ook innovatieve (data gestuurde) aanpak. Kenmerkend zijn de integrale benadering intern, de inzet van een multidisciplinair casusteam, de samenwerking en kennisuitwisseling met ketenpartners, een centraal meldpunt en het gebruik van data. Hier zitten verhalen in die verteld kunnen worden. Deze Diemense aanpak leent zich er ook voor om te worden uitgedragen in bestuurlijk Nederland,’’ schrijven B&W aan de raad.