Gemeente Diemen

Gemeente Diemen fel tegen komst woning jonge criminelen

De gemeente Diemen verzet zich sterk tegen de komst van een centrum voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie en waarvan de rechter heeft bepaald dat wonen met begeleiding noodzakelijk is. Het Forensisch Centrum voor Adolescenten FCA heeft daartoe een woning gehuurd aan de Muiderstraatweg. Daar zouden maximaal vier van haar cliƫnten ondergebracht moeten worden. Bij hen is sprake van verplicht wonen en een verplicht zorgtraject met 24 uur begeleiding. De gemeente Diemen is van mening dat deze wijze van opvang en begeleiding in het betreffende pand strijdig is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De gemeente heeft het FCA derhalve schriftelijk laten weten dat de komst van een dergelijk centrum strijd op levert met het bestemmingsplan en hen verzocht de woning niet in gebruik te gaan nemen. Doet het FCA dat toch, dan zal de gemeente Diemen handhavend optreden.