We are Here kraakt weer een bedrijfspand in Diemen

De groep We are Here heeft zondagmiddag een bedrijfspand gekraakt aan het achterste stuk van bedrijventerrein Stammerkamp in Diemen. De groep van uitgeprocedeerde asielzoekers kwam rond de middag met enkele tientallen medestanders bij het pand aan. De politie sprak oorspronkelijk van een demonstratie maar de gemeente heeft inmiddels bevestigd dat het om een kraakactie gaat. Het pand is particulier eigendom en stond tijdelijk leeg, maar er is geen sprake van langdurige leegstand. De eigenaar heeft inmiddels aangifte gedaan. De groep is gevraagd vrijwillig het pand te verlaten. Als dat niet gebeurt, dan zal op korte termijn de situatie rond bv. de brandveiligheid worden beoordeeld. Als daar reden toe is, dan volgt een spoedontruiming op last van het Openbaar Minister. Als dit niet het geval is en de eigenaar doet aangifte, dan kan een “normale” strafrechtelijke of civielrechtelijke ontruimingsprocedure worden gevolgd. De gemeente Diemen heeft een beperkte bevoegdheid in deze zaak. Alleen als er inbreuk wordt gemaakt op de openbare orde en veiligheid zal de burgemeester maatregelen treffen. We are Here kraakte eerder een deel van de kantoren van Arq bij Holland Park in Diemen-Zuid.