Verkeersmaatregelen Arent Krijtsstraat wegens drukte

Door de komende afsluiting van de Burg. Bickerstraat wordt vanaf 4 november in de Arent Krijtsstraat in Diemen grotere drukte verwacht van verkeer van en naar Diemen-Zuid of de A10. Die straat vormt dan ook de enige verbinding naar Diemen-Zuid voor hulpdiensten. Om die redenen worden vanaf die datum in die straat enkele verkeersmaatregelen genomen. Om doorstromingsproblemen te voorkomen is laden en lossen op de rijbaan niet toegestaan. Er worden ook tijdelijke stopverboden ingesteld. Om laden en lossen toch mogelijk te maken worden op diverse punten tijdelijke laad- en losplaatsen aangewezen. Om de doorstroming te bevorderen wordt ook een langere groentijd ingesteld bij het verkeerslicht (in de richting vanaf de Arent Krijtsstraat richting Diemen Zuid en A10). De werkzaamheden aan de Burg. Bickerstraat tussen het Van Medenbach Wakkerplein en de Diemerbrug zullen naar verwachting tot de Kerst duren.