Gemeentehuis

Gemeenteraad Diemen begint vroeger aan begroting

De gemeenteraad van Diemen begint donderdag 31 oktober met de behandeling van de begroting voor 2020. Daarbij houden alle acht fracties in de raad hun algemene beschouwing over de situatie in Diemen waarbij ze ook hun mening geven over het college van burgemeester & wethouders. Dat college zal vervolgens op die opmerkingen reageren. De begrotingsbehandeling begint de 31e al om 17.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering wordt rond 22.00 uur geschorst waarna de begrotingsraad op donderdag 7 november op de gebruikelijke aanvangstijd 20.00 uur zal worden voortgezet. Verdere informatie is te vinden op www.diemen.nl onder bestuur.