Raad Diemen: plan biomassacentrale moet alsnog stoppen

De gemeenteraad van Diemen vraagt B&W om met Vattenfall (voorheen Nuon) in gesprek te gaan om alsnog af te zien van de bouw van de biomassacentrale in Diemen. Dat staat in een motie van GroenLinks, VVD, D66 en Leefbaar Diemen. Directeur Magnus Hall van Vattenfall heeft in een interview met Trouw gezegd dat hij geen biomassacentrales meer in Nederland wil bouwen ‘na die in Diemen’. Het energiebedrijf wil wachten ‘tot er meer consensus is’. Volgens de fracties in de gemeenteraad ontbreekt consensus compleet in Diemen. ‘’De voltallige gemeenteraad, ondersteund door vele bezorgde Diemenaren én meer dan 7400 ondertekenaars van de petitie, zijn allemaal tegen de voorgenomen biomassacentrale, maar Vattenfall is nog steeds voor.’’ De gemeenteraad van Diemen vindt dan ook dat Vattenfall in zijn eigen redenering ook voldoende aanleiding moet ziet om de biomassacentrale in Diemen niet te bouwen.