afvalinzameling

Afvalstoffenheffing Diemen wordt verhoogd met 10 euro

De afvalstoffenheffing in Diemen wordt volgend jaar niet verhoogd met 20 euro per gezin maar met 10 euro. Dat bedrag komt dan wel bovenop de gebruikelijke indexering. B&W hadden eerst voorgesteld de heffing met 20 euro extra te verhogen om zo eventuele kosten vanwege de problemen bij het Amsterdamse afvalbedrijf AEB op te vangen. De oppositiepartijen in de gemeenteraad, VVD, Ouderenpartij Diemen, Leefbaar Diemen en CDA, hadden per amendement voorgesteld de verhoging te schrappen terwijl de collegepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en daarbij ook Leefbaar Diemen voorstelden het bedrag te halveren. B&W hebben nu dat laatste voorstel overgenomen omdat de urgente problemen bij AEB voorbij lijken te zijn. Inmiddels draaien alle ovens weer en wordt ook gewerkt aan scenario’s voor de toekomst van het bedrijf. Omdat daardoor vermoedelijk geen capaciteitstekort meer zal ontstaan bij de afvalverwerking is de dreiging van een forse kostenverhoging ook uit de lucht.