Middelbare school voor Diemen komt op de lange baan

De plannen voor een middelbare school in Diemen dreigen op de lange baan te komen. Met zo’n school starten in 2020/2021 is op dit moment al niet meer reëel. De kans bestaat echter dat het nog zeker drie tot vier jaar zal duren voordat er een besluit over zo’n school kan vallen, als het plan al doorgang kan vinden. Dat valt op te maken uit een notitie aan de gemeenteraad. Vorig jaar wilde de gemeente Diemen al starten met een middelbare school als dependance van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Uiteindelijk kwamen er echter niet voldoende havo/vwo leerlingen waardoor de plannen werden afgeblazen. Uit onderzoek is gebleken dat die leerlingen en/of hun ouders verschillende motieven hadden om niet voor de OBS-dependance in Diemen te kiezen. De belangrijkste aspecten betreffen de heterogene (brede) brugklas en de brede scholengemeenschap in het algemeen. Deze kenmerken worden door vmbo leerlingen en hun ouders als wenselijk gezien, en door een vrij groot deel van de ouders en leerlingen op havo- en vwo-niveau juist als niet-wenselijk. De gemeente gaat nu verder onderzoeken of er alsnog een middelbare school in Diemen kan komen en of dat dan ook samen met OBS moet gebeuren of dat een andere partner wordt gezocht.