Sporthal

Plannen nieuwe sporthal Diemen op agenda gemeenteraad

De plannen voor een nieuwe sporthal in Diemen naast de bestaande aan de Prins Bernardlaan worden op donderdag 14 november besproken in de gemeenteraad. Dat gebeurt tijdens een informatieve vergadering waar belanghebbenden kunnen inspreken. Het plan is om de tweede sporthal aan de bestaande te koppelen. Wel zijn er investeringen nodig in de bestaande hal die is gebouwd in 1972. In de verbinding tussen beide hallen ontstaan dan ruimte voor een kantine, kleedkamers, verenigingsruimten alsmede voor de schoolopvang van Popeye. Ook komen er nieuwe toegangswegen en parkeervakken waarbij het complex een tweede in/uitgang krijgt aan de Sportlaan. Wel moeten de kantine en een handbalveld van SV Zeeburg verdwijnen. Voor de plannen is volgens de huidige schattingen een bedrag nodig van 8,7 miljoen euro. Door de momenteel stijgende bouwkosten kan het complex echter duurder uitvallen. De gemeente gaat er van uit dat de bouw in 2021 kan beginnen.