hoogbouw nee

Plan voor flat met acht verdiepingen hoek Arent Krijtsstraat

Projectontwikkelaar AM heeft een plan ingediend voor de bouw van een flatgebouw van acht verdiepingen op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Hartveldseweg in het centrum van Diemen. AM moest met nieuwe plannen komen nadat een eerder voorstel voor een gebouw van twaalf verdiepingen na protest van omwonenden door de gemeenteraad werd verworpen. Het nieuwe project omvat 51 huurwoningen en 23 parkeerplaatsen. Om te kunnen bouwen heeft bij de gemeente Diemen een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en aanleg van een uitweg. Ook is een aanvraag ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. Over dat laatste aspect beslist de gemeenteraad terwijl B&W bevoegd zijn wat betreft de omgevingsvergunning. Verwacht wordt dat de verdere procedure nog zeker een jaar zal duren waardoor de woningen op zijn vroegst pas in 2022 kunnen worden opgeleverd.