Diemen en Ouder-Amstel: verlaag snelheid op A10 naar 80

De gemeenten Diemen en Ouder-Amstel roepen minister Cora van Nieuwenhuizen op om de maximale snelheid op de A10 te verlagen naar 80 km/u. Dat zou belangrijk bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners, aldus een brief van beide gemeenten. Diemen had deze wens al opgenomen in het coalitieakkoord en in Ouder-Amstel is een motie aangenomen door de gemeenteraad. Een recent RIVM-gezondheidsonderzoek naar de effecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof op omwonenden rond Schiphol is voor de colleges aanleiding om opnieuw bij de minister aan de bel te trekken. Diemen en Ouder-Amstel vinden dat, gezien de landelijke discussie over de uitstoot van stikstof en het verlagen van de maximumsnelheid, hun oproep actueler is dan ooit. Ze benadrukken dat er een significante relatie is tussen de uitstoot van schadelijke stoffen en de maximumsnelheid. De A10 loopt als ringweg door de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam en bevindt zich in binnenstedelijk en dichtbevolkt gebied. Ook de directe nabijheid van Schiphol verergert de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht en draagt bij aan een ongezonde leefomgeving voor de inwoners, aldus de brief.